خطبه غدیر 6

....

ای مردم!

با اسلام آوردنتان، بر من منت نگذارید بلکه بر خدا هم منت نگذارید؛ که در این صورت، اعمالتان را تباه ساخته و بر شما خشم گرفته و به شعله هایی از آتش و مس دچارتان می کند، و یقینا که خداوند در کمین است.

ای مردم! به زودی پس از من، پیشوایانی خواهند بود که به آتش دعوت می کنند و روز قیامت یاری نمی شوند.

ای مردم! بدانید که خداوند و من، از آنان بیزاریم.

ای مردم! آنان و یارانشان، و همفکران و پیروانشان در پایین ترین طبقه آتش هستند، و چه بسیار بد است ماوای متکبران. آگاه باشید که آنها، همان ((اصحاب صحیفه)) هستند، پس هر کس از شما باید در صحیفه اش بنگرد. راوی می گوید: هنگامی که پیامبر به اصحاب صحیفه اشاره فرمود، بجز اندکی از مردم، کسی منظور آن حضرت را نفهمید.

ای مردم! من امر خلافت را در هیئت امامت و وراثت، در نسل خودم تا روز قیامت به ودیعه می سپارم. و به یقین که رساندم آنچه را مامور رساندنش بودم؛ تا حجتی باشد بر هر حاضر و غایبی، و همه کسانی که حضور دارند یا ندارند و به دنیا آمده اند یا نیامده اند. پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان، باید این موضوع را تا روز قیامت برسانند.

اما به زودی، امامت را پس از من به صورت پادشاهی درآورده، و آن را با زور و تعدی می گیرند. خداوند، غصب کنندگان و زورگویان را لعنت کند. و در آن هنگام است ای جن انس، که فرو ریزد بر شما آن که فرو ریزد، و می فرستد بر شما شعله هایی از آتش و مس در حالی که قدرتی بر دور کردنش ندارید.

ای مردم! خداوند شما را به حال خود رها نخواهد ساخت؛ تا آنکه خبیث را از طیب جدا کند و خداوند بر غیب آگاهتان نخواهد نمود.

ای مردم! هیچ مکان آبادی نیست مگر اینکه خداوند اهالی آنجا را به سبب تکذیب پیش از روز قیامت هلاک خواهد کرد و آنرا در تملک حضرت مهدی در می آورد و خداوند وعده خود را به اجرا می گذارد.

ای مردم! از پیشینیان اکثرا گمراه شدند که خداوند آنها را از میان برداشت و اوست که آیندگان را نیز هلاک خواهد نمود همچنان که فرموده است: "آیا ما پیشینیان را هلاک نکردیم و سپس در پی آنان دیگران را نفرستادیم پس اینگونه با مجرمین رفتار خواهیم کرد و وای بر تکذیب کنندگان در آن روز"

ای مردم! همانا خداوند به من امر و نهی کرده است و من نیز به امر خداوند، علی را امر و نهی نمودم. پس علم امر و نهی نزد اوست. بنابراین، دستورات او را بشنوید تا سالم بمانید، او را اطاعت کنید تا هدایت شوید، نهی او را بپذیرید تا به راه راست رهنمون گردید و به سوی خواسته او بازگردید تا راههای انحرافی، شما را از راه او جدا نکند.

ای مردم! من، راه مستقیم خداوند هستم که شما را به پیروی از آن دستور داده است و پس از من، علی و سپس فرزندانم از نسل او که امامان هدایتگرند. کسانی که به حق هدایت می کنند و با تمسک بر حق، به عدالت رفتار می نمایند.

آنگاه رسول اکرم (ص) سوره حمد را تا آخر قرائت کرده و در پایان آن فرمودند: این سوره در باره من نازل شده و به خدا سوگند درباره ایشان (امامان معصوم) نیز نازل شده است؛ آنگونه که بطور عموم شامل آنها و بطور خاص هم تنها در باره آنهاست.

اینان دوستان خدا هستند که ترسی بر آنها نبوده و محزون نمی شوند، بدانید که حزب خداوند همواره پیروز است. بدانید که دشمنان ایشان، گمراهان نادان و برادران شیاطین هستند که سخنان دروغ و فریبنده را به یکدیگر می رسانند.

بدانید که دوستان ایشان کسانی اند که خداوند در کتابش از آنان یاد کرده و فرموده است:" نمی یابی هیچ قومی را که به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده باشند و در عین حال با دشمنان خدا و رسولش  دوستی کنند؛ اگرچه پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان و یا خویشاوندانشان باشند آنان کسانی هستند که ایمان در قلبهایشان نقش بسته است. . .".  

آگاه باشید که دوستان ایشان مومنینی هستند که خدای عز و جل آنان را چنین توصیف فرموده است: "کسانی که ایمان آورده و ایمانشان را به ظلم نیالوده اند، امنیت از آن آنهاست و آنان هدایت یافتگانند"

بدانید که دوستان اهل بیت کسانی اند که ایمان آورده و هرگز شک نکردند.

بدانید دوستان ایشان کسانی اند که در امنیت کامل وارد بهشت می شوند و ملائکه با سلام به دیدار آنان می شتابند و می گویند: سلام بر شما، از هر آلودگی رها شدید پس برای همیشه به بهشت در آیید.

بدانید دوستان امامان کسانی اند که بهشت برای آنهاست و در آنجا بدون حساب روزی داده می شوند. بدانید که دشمنان آل محمد کسانی اند که به آتش درآیند.

بدانید که دشمنان ایشان کسانی اند که خروج جهنم را در حال فوران می شنوند و گدازه هایش را می بینند.

بدانید که دشمنان این بزرگواران کسانی اند که خداوند درباره آنها فرموده است: " هر زمان که گروهی وارد جهنم می شوند گروه هم مسلک خود را لعنت می کنند".

بدانید که دشمنان آل محمد کسانی اند که خدای عز و جل می فرماید: " هر زمانی که گروهی در آن (دوزخ) افکنده شوند، نگهبانانش از آنان می پرسند: آیا بیم دهنده ای به سوی شما نیامد؟ می گویند: بیم دهنده آمد، ولی ما او را نپذیرفتیم و گفتیم: خداوند چیزی فرو نفرستاده و شما در گمراهی بزرگی هستید . . .  پس دور باشند دوزخیان (از رحمت خداوند)".

آگاه باشید و بدانید که تنها دوستان آل محمد هستند که در پنهان از خدا می ترسند و برای آنها آمرزش و پاداش بسیار بزرگ است.

ای مردم! چه فاصله زیادی هست بین گدازه های آتش و پاداش بسیار بزرگ.

ای مردم! دشمن ما کسی است که خداوند او را نکوهش و لعنت کرده و دوست ما کسی است که خداوند او را ستوده و دوستش دارد.

ای مردم! بدانید که من بیم دهنده ام و علی بشارت دهنده است.

ای مردم! بدانید که من هشدار دهنده ام و علی هدایتگر است.

ای مردم! بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است.

ای مردم! بدانید که من فرستاده خدا هستم و علی امام و جانشین پس از من است و امامان بعد از او، همه فرزندان او هستند.

و بدانید که من پدر آنها هستم که از نسل علی هستند.

بدانید که آخرین امام، مهدی قائم از ما می باشد. اوست که بر همه ادیان پیروز گشته و انتقام گیرنده از ستمگران هم او خواهد بود. بدانید که او فاتح دژ ها و ویران کننده آنهاست و اوست که بر هر قبیله ای از اهل شرک و هدایت کننده آن قبیله تیره می گردد.

بدانید که اوست انتقام گیرنده هر خونی از اولیای خدا و هم او یاری دهنده دین خداست.

بدانید که او بسیار بردارنده از دریایی عمیق است. او کسی است که هر دانایی را به اندازه دانایی اش و هر نادانی را به قدر نادانیش نشان می گذارد.

 بدانید که او برگزیده و انتخاب شده خداوند است. او وارث همه علوم بوده و بر هر فهمی احاطه دارد. بدانید که او خبر دهنده از سوی پروردگارش بوده و افرازنده شان آیات الهی است.

بدانید که او هدایت یافته هدایت کننده سخت بنیان است و همه کارها به او سپرده شده است. او کسی است که پیشینیان بشارت او را داده اند و اوست که در مقام حجت باقی می ماند و بعد از او حجتی نیست.  هیچ حقی نیست مگر همراه او بوده و هیچ نوری نیست مگر در حضور اوست.

بدانید او کسی است که هیچ کس بر او تسلط نیافته و هیچ کس بر ضد او همیاری نمی شود. و ولی خدا در زمینش، حاکم خدا در میان آفریدگانش، و امین خدا بر آشکار و نهانش می باشد.

ای مردم! من دقیقا برای شما تبیین کردم و به شما فهماندم، و این علی است که پس از من به شما می فهماند.

بنابراین بدانید که من بعد از پایان سخنانم، شما را به دست دادن با خودم به معنای بیعت و اقرار با او، و سپس به دست دادن با خود او فرا می خوانم.

بدانید که من با خدا بیعت کرده ام و علی با من بیعت کرده است، و من از سوی خداوند، برای او از شما بیعت می گیرم:(کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت کرده اند، دست خدا فراسوی دست آنان است. پس هر کس پیمان شکنی کند، جز این نیست که به زیان خود پیمان شکسته است؛ و آن کس که به عهد خود با خدا وفادار بماند، خداوند به زودی پاداش بسیار زیادی به او خواهد داد).

ای مردم! حج و عمره از اعمال دین و نشانه های عبادت خداست:(پس هر کس به خانه خدا برود؛ چه حج باشد یا عمره، گناهی بر او نیست اگر بر صفا و مروه، بسیار طواف کند. . . )

ای مردم قصد زیارت خانه خدا بکنید؛ زیرا هیچ خاندانی به آن جا وارد نشدند، مگر اینکه بی نیاز شدند و شاد گشتند. و هیچ خاندانی آنرا ترک نکردند، مگر اینکه گسسته شدند و فقیر گشتند.

ای مردم! هیچ مومنی در موقف وقوف نمی کند مگر آنکه خداوند، گناهان گذشته او را تا آن زمان می آمرزد. و هنگامی که حج او به پایان رسید، اعمالش را از نو آغاز می کند.

ای مردم! حاجیان یاری می شوند و آنچه را خرج می کنند به آنان باز می گردد، و خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی شازد.

ای مردم! ای مردم با دین کامل (احراز ولایت امیرالمومنین) و تفقه قصد خانه خدا کنید، و از آن مکانهای زیارتی باز نگردید، مگر این که توبه کنید و از گناهان خود دست بردارید.

بقیه در غدیر 7

صبا

 

 

/ 9 نظر / 6 بازدید