ای دل ! شتاب کن

" یا هو ،  یامن لاهو الا هو "

* " آن شراب طهور را که شنیده ای ، تنها تشنگان راز را می نوشانند و ساقی اش حسین(ع) است.

حسین از دست یار می نوشد و ما از دست حسین (ع) !

پس ای دل ! شتاب کن تا خود را به کربلا برسانیم ............ "

در روند تئوری تغییر آموختم که تغییر در سه مرحله صورت میگیرد :

١- دانش و آگاهی

                             ٢- بینش و دیدگاه

                                                         ٣- کُنش و رفتار

و در سیر عملی دریافتم ، صعود از مرتبه دانش به مرتبه بینش برایم میسر نیست مگر به همراهی عشق با دانش !

به کنش نخواهم رسید مگر به حضور شهامت در کنار بینش !

و دوام بر کنش نخواهم داشت مگر به صبر و استقامت !

و باز این چرخه تعالی بسوی

دانشی والاتر ، بینشی عمیقتر و کنشی شفافتر ادامه می یابد......

این اصول سه گانه تغییر چه زیبا حیاتشان را از عاشورائیان طلب می کنند ؛

عشق را از حسین (علیه السلام)

شهامت را از عباس (علیه السلام)

و صبر و استقامت را از زینب (سلام الله علیها)

..........  فرصت اندک است و باید شتاب کرد  .........

برای پیوستن به حسین (علیه السلام ) و اتصاف به خوبیها و زیبائیهای حسین (علیه السلام) باید شتاب کرد.

ندای شورانگیز و عاشقانه  "هَل مِن ناصِر ٍ یَنصُرُنی"  همچنان ما را به خود می خواند .

آیا یاری دهنده ای هست که حسین (علیه السلام) را یاری کند؟!

با شناختِ هرچه کاملتر حقیقتِ دین ِ محمدی

و در راهِ ابقاء و توسعه افزونترش  ،  که بقاء و حیات همه اعصار ، ادیان و انبیاست.

با محبت و عشق ِ محمدی

                       علم و عدالت علوی

                                                   بصیرتِ ژرفِ فاطمی

                                                                صبروحلمِ حسنی

شور و شعور و عطش حسینی

                                          تا کرامت رضوی

و اتصال به چکیده رحمت و سلاله عصمتِ مهدوی

* " همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس           

 که دراز است ره مقصد و من نو سفرم"

طهورا

* سید شهیدان اهل قلم " سید مرتضی آوینی "

* حضرت حافظ (ره)

/ 18 نظر / 9 بازدید