او می آید

امام زمان (عج) سمبل برپایی عدالت و محبت است.

امام مهدی (عج) با علم و اندیشه و فرهنگ می آید او می آید که جنگ و کینه نباشد ، درگیری نباشد ، همه را دعوت به برادری می کند البته با حضرت مسیح ، با هم خواهند آمد و به اتفاق هم دنیا را پر از صلح خواهند کرد.

او که بیاید تمام مشکلات حل خواهد شد. دعا برای امام زمان (عج) در واقع آرزوی برپایی صلح و برادری در تمام جهان است و یک تعهد و تلاش برای تحقق صلح و برادری. همه می توانند با امام زمان ارتباط داشته باشند همان طور که مسیحیان با حضرت مسیح ارتباط دارند با حضرت مسیح صحبت می کنند و مطمئن هستند که او می شنود و پاسخ می دهد.

بخشی از گفت و گوی NBC با دکتراحمدی نژاد

/ 9 نظر / 6 بازدید