عید سعید قربان بر همگیتان مبارک

گفتم:

چطور ، بهتر زندگی کنم؟ 

گفت:

شک هایت را باور نکن وبه باورهایت هم شک نکن !

مهم این نیست که قشنگ باشی؛ قشنگ این است که مهم باشی !

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ...

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و  ترس را به گوشه ای انداز  .

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ کردنت را ..

بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

 

هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچراید ،

آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ،

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا  گرسنه نماند .

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی ..

پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد :

زلال باش ... ،‌      زلال باش .... ،

فرقی نمیکند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ،

زلال که باشی ، آسمان در توست .....

 

 

 منبع : اینترنت

/ 4 نظر / 8 بازدید
نگاه ما

نگاهمان را آغاز کردیم امیدواریم که موجب روشنايي راه حقيقت بشود. منتظر حظورتان هستيم

بچه سيد

سلام! از حضورتون ممنونم عیدطون مبارک باشح

آوازققنوس

[گل]نفس سرکش را به راه دوست قربانی کنیم[گل] عیدت مبارک قربانت[گل]

علی

سلام شما لینک شدید