کــــــــــــــــــــــــــــــی فکرشو می کرد؟؟!؟!؟!؟!!؟

خدا وکیلی کدوم یکی از این سبزا فکر می کردن انگلیس عزیزشون که حجازی براشون فرستاد ایران تا جنبششون شهید داشته باشه، روزی فیس بوک را می بنده؟!؟!؟!

 

/ 9 نظر / 13 بازدید