انرژی مثبت در صحبت کردن


Click Here For Get More E-Mails From Sare2008 Group

 

نحوه تکلم انسانها بیانگر نحوه تفکر آنهاست. مثبت بیندیشیم و مثبت بگوییم تا انرژی مثبت خود را به دیگران منتقل کنیم.


بگوییم….

 

ازاینکه وقتتون رو در اختیارم گذاشتید ممنون “”"”"”"”"”" نگوییمببخشید مزاحمتون شدم

 

طول میکشه تا یاد بگیری “”"”"”"”"”"”" نگوییمهیچ وقت یاد نمیگیری

 

مسئله دارم “”"”"”"”"” نگوییممشکل دارم

 

مسئله رو خودم حل میکنم “”"”"”"”"”"”" نگوییممسئله به تو ربطی نداره

 

شاد و پر انرژی باشید “”"”"”"”"”" نگوییمخسته نباشید

 

این کار را بعدا انجام میدهم “”"”"”"”"” نگوییمدچار یاس شدم

 

صد در صد خواهد شد“”"”"”"”"”" نگوییمای کاش میشد

 

ان شا الله حتما موفق میشوی “”"”"”"”"”" نگوییمان شا الله موفق میشوی

 

عالی هستم “”"”"”"”"”"”" نگوییمخوب هستم

 

 

اولین قانون طبیعت این است که تو از هر چه هراس داشته باشی همان را به طرف خودت جلب می کنی.

 

هیجانقدرتی دارد که جذب میکند .تو از هر چه شدیدا بترسی آن را تجربه خواهی کرد.

 

مثلا حیوان فورا متوجه میشود که تو از او وحشت داری. هیچکدام از این هاتصادفی اتفاق نمی افتد .تصادفی در عالم هستی وجود ندارد. هیجان انرژی درحرکت است. وقتی تو انرژی را جا به جا می کنی انرژی ایجاد میکنی. اگر بهاندازه کافی انرژی جا به جا کنی ماده به وجود می آوری .

 

ماده انرژیمتراکم است که جا به جا شده و به آن فشار وارد شده است.

 

فکرانرژی خالص است .

 

هر فکری که تو اکنون داری یا قبلا داشتی یا در آیندهخواهی داشت خلاق است.

 

انرژی حاصل از فکر هرگز نمی میرد .این انرژی از فکرتو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود و برای ابد ادامه پیدا می کند. همهافکار به هم مربوط هستند. افکار با هم تلاقی پیدا می کنند.

 

در مسیر اعجابانگیزی از انرژی با هم تقاطع پیدا می کنند و نقش بدیع و زیبایی ازپیچیدگیهای غیر قابل باور به وجود می آورند . همات طور که دو چیز مشابههمدیگر را جذب می کنند دو انرژی مشابه هم یکدیگر را جذب می کنند .و تودهای از انرژی مشابه به وجود می آورند.

 

بنابراینحتی افراد معمولی اگر فکرشان(دعا. امید.. آرزو . .رویا .ترس) به اندازهکافی قوی باشد میتوانند نتایج شگفت انگیزی را به وجود آورند.

 

زندگینمیتواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز آن طریقی که تو تصورمیکنی خودش را نشان خواهد داد ..تو با فکر کردن خلق می کنی.

 

پس همیشه به بهترینها فکر کن

تشکر از دوست عزیزم معصومه برای ارسال این مطلب عالی

طهورا

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
یاسمین

[گل]