خطبه غدیر 5

......ای مردم! به خدا سوگند که پیامبران و رسولان گذشته، بشارت مرا داده اند؛ و به خدا سو گند که من آخرین آنها بوده  و بر همه آفریدگان از اهل آسمانها و زمین ها حجت هستم.

پس هر کسی به این مطالب شک کند، کافر شده است همچون کفر جاهلیت نخستین؛ و حتی اگر در بعضی از این سخنان هم شک کند همانا در همه آنچه بر من نازل شده، شک کرده است. نیز هر کس در مورد هر یک از امامان شک کند، نسبت یه همه آنها شک کرده، و شک کننده درباره ما ، در آتش است.

ای مردم! خداوند عز و جل با اعطای این فضیلت به من، بر من منت نهاده و احسان نموده است و خدایی جز او نیست. حمد و سپاس من، تا ابد و برای همیشه و در هر حالی، از آن اوست.

ای مردم! علی را برتری دهید؛ زیرا او برترین مردم پس از من، از هر مرد و زنی است؛ تا آن زمان که خداوند رزق و روزی  می دهد و آفرینش باقی است. لعنت شده و مورد غضب است کسی که این گفته ام را نپذیرد و با آن موافق نباشد. بدانید که جبرئیل از سوی پروردگار برای من خبر آورده است و می گوید: "هرکس با علی دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد، لعنت و غضب من بر او باد".

پس هر کس باید بنگرد که برای فردا چه پیش فرستاده است- و بترسید که با او (علی) مخالفت کنید؛ زیرا پس از ثبات قدم دچار لغزش می شوید- و خداوند بر انچه می کنید اگاه است.

ای مردم! او همان جنت الله است که خداوند در کتابش؛یاد کرده از کسی که با او مخالفت کند و فرموده " آنگاه هر کسی فریاد افسوس و اندوه برآورده و گوید: وای بر من که نسبت به جنت خدا سستی کردم".

ای مردم! در قرآن بندیشید و آیاتش را بفهمید، و به آیات محکمش بنگرید و آیات متشابهش را وانهید.

سوگند به خدا، هرگز آیات زواجر (آیات بازدارنده) آنرا برای شما آشکار نمی کند و تفسیرش را روشن نمی سازد، مگر این کسی که من دست او را گرفته  به سوی خود بالا می برم و بازویش را گرفته . او را بلند می کنم و به شما اعلام می دارم: " هرکس که من صاحب اختیار او هستم، این علی، صاحب اختیار اوست" او علی بن ابی طالب؛ برادر و جانشین من است، و ولایت و دوستی اش از سوی خداوند بر من فرو فرستاده شده است.

ای مردم! به یقین که علی و فرزندان پاک من از نسل او، ثقل اصغرند؛ و قرآن ثقل اکبر است، آنگونه که هر یک از دیگری خبر می دهد و همگام با آن است. آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا آن زمان که در کنار حوض کوثر بر من فرود آیند.

بدانید که آنها امینهای خداوند در میان آفریدگانش، و حاکمان او در زمینش هستند.

پس آگاه باشید که من انجام وظیفه کردم و بدانید که ابلاغ  نمودم. آگاه باشید که حق را شنواندم و آنرا روشن و آشکار نمودم. بدانید که خدای عز و جل چنین فرموده و من از او بازگو نمودم. و دقیقا بدانید که جز این برادرم (علی) کسی "امیرالمونین" نیست و همچنین امیر المومنین بودن پس از من، برای هیچ کس جز او حلال نیست.

آنگاه پیامبر بر بازوی علی زد و دستش را گرفت و او را بلند کرد. و حال آن که از زمانی که پیامبر بر فراز منبر رفته بود. امیر المومنین یک پله پایین تر از آن حضرت ایستاده بود، آن گونه که گویی که هر دو در یک مکان ایستاده اند. سپس پیامبر علی را بلند کرد تا جایی که پای آن حضرت به موازات زانوی پیامبر رسید، و آن گاه فرمود:

ای مردم ! این علی برادر، وصی و نگه دارنده علم من است. همچنین جانشین من در امتم و در میان کسانی است که به من ایمان آورده اند. او جانشین من است در تفسیر کتاب خدا و دعوت به آن، و عمل کننده به آنچه خدا را راضی می کند.

جنگ کننده با دشمنان خدا، دوستی کننده بر طاعت خدا و باز دارنده از معصیت اوست. او جانشین رسول خدا، امیر مومنان و امام هدایت کننده از سوی خداست. او کشنده ناکثین (جنگ جمل)، قاسطین (جنگ صفین) و مارقین (جنگ نهروان) به دستور خداوند است.

خداوند می فرماید: "سخن من تغییر ناپذیر است"،  و من نیز به فرمان تو ای پروردگار می گویم: ((خداوندا! دوست بدار هر کس که علی را دوست بدارد: دشمن بدار هر کس که علی را دشمن بدارد، یاری کن هرکه او را یاری می کند، خوار کن هر که او را یاری نکرده و رهایش می کند، لعنت کن هر کس که منکر اوست، و خشمگین شو بر آن کس که حق علی را انکار می کند.))

پروردگارا! تو هنگام تبیین این موضوع که علی ولی تو می باشد؛ و منصوب نمودنش در این روز، این آیه را درباره او فرستادی: "امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی گشتم که دین شما اسلام باشد" و نیز: "هرکس بجز اسلام دینی را برگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیان کنندگان است"

پروردگارا! تو را شاهد می گیرم بر این که ابلاغ نمودم.

ای مردم! یقینا که خداوند، دین شما را با امامت او کامل کرد. پس هر کس به او اقتدا نکند و نیز جانشینانش را -که فرزندان من از صلب او تا روز قیامت و روز حضور در پیشگاه خداوند هستند- نپذیرد، چنین کسانی اعمالشان پایمال گشته و به هدر رفته است؛ چه در دنیا چه در آخرت. همچنین در اتش، جاوندان خواهند بود آنگونه که: "نه از عذابشان کاسته شود، و نه مهلت داده شوند".

ای مردم! این علی است که یاری دهنده ترین شما به من، سزاوارترین شما بر من، نزدیکترین شما به من و عزیزترین شما نزد من است. پس خداوند و من، از او راضی هستیم. هیچ آیه ای که خشنودی خدا در آن باشد در قرآن نیامده مگر این که درباره اوست، و خداوند هیچ وقت مومنین را طرف خطاب قرار نداده مگر آنکه ابتدا به او خطاب فرموده است، و هیچ آیه ای نیست که ستایش در آن لحاظ باشد مگر اینکه درباره او نازل شده است. و خداوند در سوره "هل اتی علی الانسان . . . " بشارت به بهشت نداده مگر برای او، و این سوره را فرو نفرستاده مگر برای او، و در آن، هیچ کسی را ستایش ننموده بجز او.

ای مردم! او یاری دهنده دین خدا و مدافع رسول خداست، و اوست پروا کننده پاک نهاد هدایت شده هدایت کننده. پیامبر شما بهترین پیامبر،و وصی شما بهترین وصی، و فرزندان او بهترین اوصیا هستند.

ای مردم! فرزندان هر پیامبری، از نسل او هستند؛ اما فرزندان من، از نسل امیر المومنین علی می باشند.

ای مردم! شیطان، آدم را به علت حسادت از بهشت بیرون راند؛ پس مبادا به علی حسادت د، که در این صورت اعمالتان تباه شده و قدمهایتان بلغزد. همانا آدم به خاطر ارتکاب یک گناه به زمین فرستاده شد و حال آنکه برگزیده خداوند بود. پس چگونه خواهید بود در حالی که شما، شمایید؛ و برخی از شما دشمنان خدایند.

بدانید که با علی دشمنی نمی کند مگر بدسرشت بیچاره بد سگال، و با علی دوستی نمی کند مگر پارسای پروا کننده پرهیزگار، و به او ایمان نمی آورد مگر مومن صادق نیکو نهاد.

به خدا سوگند که سوره والعصر درباره علی نازل شده است: به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم به عصر، یقینا که انسان در زیان است -مگر علی که ایمان آورد و به حق و صبر راضی گشت-.

ای مردم! من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به انجام رساندم، و بر عهده رسول، جز ابلاغ روشن و آشکار چیزی نیست.

ای مردم! از خدا بترسی آنگونه که باید ترسید، و از این جهان نروید مگر اینکه مسلمان باشید.

ای مردم! به خدا و رسولش و نوری که همراه او نازل شده است ایمان بیاورید، پیش از اینکه صورتهایی را محو و نابود کنیم و آنها را به پشت برگردانیم، یا آنان را همچون اصحاب سبت لعنت نماییم.

سوگند به خدا از این آیه قصد نشده مگر گروهی از اصحابم، که آنان را به اسم و نسب هایشان می شناسم ولی مامورم که پرده پوشی کنم. پس هر کس، عمل کند بر مبنای آنچه از دوستی و دشمنی علی در قلبش می یابد.

ای مردم! نور از جانب خداوند، در من و سپس در علی بن ابی طالب نهاده شده، و آن گاه در نسل او تا مهدی قائم؛ که حق خدا و حق ما را می گیرد. چه، خداوند عز و جل مارا حجت قرار داده است بر تمام: سهل انگاران، دشمنان، مخالفان، خیانت پیشگان، ستمگران و غصب کنندگان از همه عالمیان.

ای مردم! به شما هشدار می دهم که من رسول خدا هستم، و پیش از من نیز پیامبرانی بوده اند. اکنون اگر بمیرم یا کشته شوم، آیا شما بر می گردید؟ اما هر کس که برگردد، به خداوند ضرری نمی رساند و خداوند به زودی به شکر کنندگان و صبر پیشگان پاداش می دهد. آگاه باشید آن کس که به صبر و شکر توصیف شده است؛ علی است و سپس فرزندان من از نسل او.

بقیه در خطبه غدیر 6

صبا

 

/ 10 نظر / 11 بازدید